Моля, изчакайте
Електронни съдебни дела Република България

Помощ

ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА

Информационна система, потребители и потребителски профили

Системата съдържа публична информация със заличени лични данни, достъпна за всички потребители и друга, непублична, съдържаща електронно копие на съдебни дела, достъпна единствено за регистрирани потребители, получили достъп чрез потребителско име и парола.

За да използвате пълната функционалност на системата, е необходимо да имате собствен потребителски профил, който се създава еднократно, чрез подаване на заявление в някое от включените към портала съдилища. Профилът може да бъде, както личен на физическо лице, така и на юридическо лице или на техен процесуален представител (адвокат).

Чрез информационните системи на включените към системата съдилища може да се дава достъп на всеки един профил до копие на съдебно дело. Системата позволява и изпращането на електронни съобщения и призовки.

Повече информация за включените в момента съдилища, правилата за създаване на потребителски профил, правилата за достъп до електронно копие на съдебно дело и образци на заявления може да намерите в следните раздели на системата:

Списък на свързаните с портала съдилища
Правила за достъп и образци на заявления

Данни, съдържащи се в системата

Публична част, достъпна без потребителски профил

В публичната част на портала имате достъп до всички публикувани дела, налични в системата, но те са със заличени лични данни. При избор на дело от публичната част, може да виждате следните раздели от електронната папка на делото:

 • Данни за делото;
 • Дати на заседания;
 • Свързани дела;
 • Актове;
 • Съдържание на актове (визуализират се със заличени лични данни);
 • Мотиви (визуализират се със заличени лични данни).

Защитени данни, достъпни единствено чрез потребителски профил

За копията на електронните дела, до които Ви е предоставен достъп чрез Вашия потребителски профил, може да виждате всички гореизброени данни, като Съдържание на актове и Мотиви се визуализират с личните данни в тях. За посочените дела в профила си може да виждате още и следните секции:

 • Страни по делото;
 • Протокол за разпределение по делото;
 • Сканирани документи;
 • Протокол от заседание;
 • Съобщения (само когато сте заявили изрично желание да получавате електронни призовки и съобщения по конкретно дело.

Технически изисквания

За правилната работа на системата е необходимо в браузъра да е разрешено изпълнението на JavaScript. За подробности относно включването и изключването на тази функционалност вижте потребителската документация на използвания от Вас браузър.

Системата е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

В момента по наши наблюдения от проведените тестове, системата работи най-добре и бързо с браузъра Google Chrome.

Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Потребителски профил

Как да си създам потребителски профил?

За създаването на потребителски профил е необходимо да подадете изрично заявление за това до някое от съдилищата, технически свързани с портала. Заявлението е по образец и се подава еднократно на място в съда, където е необходимо да удостоверите своята самоличност. В заявлението задължително трябва да посочите и адрес на електронна поща, който ще се използва като Вашето потребителско име. След регистрация в информационната система на съда се създава Вашият потребителски профил и на посочения от Вас електронен адрес се изпраща хипервръзка за активиране на профила.

След като отворите електронната Ви поща чрез изпратената хипервръзка ще може да влезете в системата и да въведете желаната от Вас парола за профила. Следвайте инструкциите и след потвърждение потребителският Ви профил ще бъде създаден, активиран и готов за работа.

Не споделяйте профила си с други потребители! Това означава да запазите паролата си само и единствено за Вас. Към един адрес на електронна поща може да се направи само един потребителски профил и не можете да си отворите друг профил със същия имейл адрес. Освен това, създаденият профил и асоциираният към него адрес на електронна поща ще се използват за изпращане на електронни съобщения и призовки, ако изрично сте заявили желание за получаването им.

При проблеми с паролата имате възможност да я промените от менюто „Вход“ и хипервръзката „Забравена парола“. Ако желаете да смените паролата си, след като сте влезли в системата, от менюто горе в дясно изберете „Смяна на парола“.

За допълнителна информация вижте:

Как да си сменя потребителското име на профила?

За потребителско име на профила Ви системата използва адреса на Вашата електронна поща. На този адрес се изпращат всички електронни съобщения и призовки, когато изрично сте заявили желание за получаване на такива по конкретно дело.

Ако желаете да смените потребителското си име (например при смяна на имейл адрес), е необходимо да подадете заявление по образец в някое от свързаните към портала съдилища. След промяната ще се запазят всички копия на електронни дела, които преди промяната са били свързани с потребителския Ви профил .

За допълнителна информация вижте:

Как да си възстановя забравената парола?

От менюто горе в дясно изберете „Вход“ - отваря се нова страница, в която имате възможност да въведете потребителско име и парола, за да влезете в системата. Ако обаче сте забравили паролата си, чрез избора на хипервръзката „Забравена парола“ може да я промените.

При избора на командата за забравена парола системата изисква да укажете кой потребител сте и след като Ви открие, Ви изпраща имейл с хипервръзка за смяна на парола. Отидете в електронната си поща и от получения имейл изберете изпратената Ви хипервръзка. Чрез нея отново ще влезете в системата с опция за въвеждане на нова парола. Следвайте инструкциите и след потвърждение, паролата на потребителския Ви профил ще бъде сменена.

Може ли няколко потребители да използваме един и същ профил?

За юридически лица, организации, адвокатски колегии и кантори

Технически е възможно използването на един профил от повече от едно лице и вероятно това е най-удачният вариант при организации или юридически лица с повече от един представляващ или юрист. Но обърнете внимание, че всеки потребителски профил поддържа само едно потребителско име (адрес на електронна поща) и една парола. Освен това в съответния съд по компетентност за конкретно дело може да се даде достъп до повече от един профили. В правилата за достъп до електронно копие на съдебно дело е предвидена и възможност за спиране на достъп до дело от определен профил.

На юридически лица, организации, адвокатски колегии и кантори, които възнамеряват да използват потребителския профил за повече от едно лице, е силно препоръчително, внимателно да се запознаят с правилата за достъп.

За допълнителна информация вижте:

За физически лица и самостоятелни процесуални представители

Всеки потребителски профил поддържа само едно потребителско име (адрес на електронна поща) и една парола. Поради някои технически ограничения при уеб базираните приложения, системата позволява в един профил едновременно да могат да влязат няколко различни лица през различни устройства. Това става възможно в случаите, когато сте дали паролата от профила Ви и на други хора.

Споделянето на профила Ви с други потребители не е препоръчително.

Това означава да зsапазите паролата си само за Вас, поради няколко основни съображения:

 • към един адрес на електронна поща може да се направи само един потребителски профил, не можете да си отворите друг профил със същия имейл адрес.
 • този профил и асоциирания към него адрес на електронна поща ще се използват за изпращане на електронни съобщения и призовки, когато изрично сте заявили желание за получаването им по конкретно дело.

Ако все пак сте дали на някого паролата си и впоследствие искате да я смените, имате възможност да го направите от менюто „Забравена парола“ или ако сте в системата, горе в дясно изберете „Смяна на парола“.

Данни съдържащи се в системата и достъп до тях

Какви данни се съдържат в системата?

Системата поддържа публични данни, достъпни за всички потребители, най-общо те са:

 • Данни за делото;
 • Дати на заседания;
 • Свързани дела;
 • Актове;
 • Съдържание на актове (визуализират се със заличени лични данни);
 • Мотиви (визуализират се със заличени лични данни).

При достъп чрез потребителски профил имате достъп и до:

 • Страни по делото;
 • Протокол за разпределение по делото;
 • Сканирани документи;
 • Протокол от заседание;
 • Съобщения (само когато сте заявили изрично желание да получавате електронни призовки и съобщения по конкретно дело;
 • Съдържание на актове (визуализират се с лични данни);
 • Мотиви (визуализират се с лични данни).

Какво да направя, искам да ми бъде осигурен достъп до дело?

Достъп до електронно копие на конкретно съдебно дело имат само страните и техните процесуални представители. Електронният достъп е възможен само за съдилищата, технически свързани с Портала.

За целта е необходимо да имате вече създаден личен потребителски профил в системата, да попълнете Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване и да го подадете лично в компетентния по съответното дело съд. Вашето заявление ще бъде разгледано в срок от пет работни дни. В момента, в който Ви бъде осигурен достъп до исканото от Вас дело, ще бъдете уведомени на адреса на електронната Ви поща.

За допълнителна информация вижте:
Списък на свързаните с портала съдилища
Правила за достъп и образци на заявления

Какво да направя, искам да получавам по електронен път призовки и съобщения?

Тази функционалност е пилотна (предстои приемането на нормативна уредба) и от нея могат да се ползват само страните и техните процесуални представители. Електронното призоваване и изпращане на съобщения е възможно само за съдилищата, технически свързани с Портала.

За целта е необходимо да имате вече създаден личен потребителски профил в системата, да попълните Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване и да го подадете лично в компетентния по съответното дело съд.

Вашето заявление ще бъде разгледано в срок от пет работни дни. В момента, в който Ви бъде осигурен достъп и бъде включена функционалността за електронно призоваване и изпращане на съобщение по Ваше дело, ще бъдете уведомени на адреса на електронната Ви поща.

В бъдеще, когато има изпратени към Вас електронна призовка или съобщение, ще бъдете уведомявани в Портала след вход във Вашия личен потребителски профил, а също така и на адреса на електронната Ви поща.

За допълнителна информация вижте:
Списък на свързаните с портала съдилища
Правила за достъп и образци на заявления

Какво да направя, за да прекратя достъпа на други лица до мои дела?

Електронен достъп чрез системата на други лица, различни от страните по делото, се дава само и единствено след изрично писмено упълномощаване от страната. По някаква причина, например смяна на процесуален представител (адвокат), напускане на служител и др., може да се наложи да се спре или промени достъпа до електронно копие на дело. Системата поддържа техническа възможност за тези действия, а процедурата за спиране или промяна на достъп до електронно дело от конкретен профил е предвидена в Правилата за достъп. За извършване на промените е необходимо да подадете заявление по образец на място в компетентния по делото съд.

За допълнителна информация вижте Правила за достъп и образци на заявления

Технически въпроси

Защо някои функционалности в системата не работят?

За правилната работа на системата е необходимо в браузъра да е разрешено изпълнението на JavaScript. За подробности относно включването и изключването на тази функционалност вижте потребителската документация на използвания от Вас браузър.

Кой браузър да използвам, за да работя със системата?

Системата е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

В момента по наши наблюдения от проведените тестове, системата работи най-добре и бързо с браузъра Google Chrome.

Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.