eCaseЕлектронното правосъдие във Вашите ръце

Лесен, бърз и сигурен достъп
до Вашите дела от мобилно
устройство

Мобилното приложение eCase предоставя възможност на всеки потребител с регистриран профил, достъп до публични и дела с лично участие, преглед на всички приложени електронни документи и връчване на електронни съдебни книжа.

Достъп до всички функции с една регистрация, независимо от Вашата роля – гражданин, адвокат или юридическо лице

Достъп и преглед на публични дела

Детайлен преглед на всички съдебни дела, в които сте страна или имате участие

Преглед и връчване на електронни съдебни книжа

Синхронизация на предстоящи съдебни заседания с календара на Вашето мобилно устройство

Сигурност

Активирането на всяко мобилно устройство се удостоверява с квалифицирания електронен подпис на потребителя. След активиране може да бъде включена допълнителна биометрична защита на данните в устройството.

Публичност

Информация за всички съдебни дела със свободен публичен достъп.

Прозрачност

Модерен, динамичен изглед и организация на електронната папка по дела, с възможност за удобен преглед на документи, както и налично електронно връчване на книжа.

Проследимост

Удобна и лесна проследимост на хронологията по съдебните дела навсякъде и по всяко време.

Инсталирай eCase в 5 лесни стъпки:

Върни се в началото на страницата