За системата

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Порталът предоставя достъп до базата данни на съдилищата, които са публикували своите актове със заличени лични данни. Този достъп е свободен и за него не се изисква потребителски профил, защитен с парола.

Ще се радваме, ако системата е удобна за работа и успява да Ви спести време и усилия. Ако имате желание да ни помогнете да я подобрим, може да използвате страницата за Обратна връзка, а ние ще се опитаме най-бързо и точно да отговорим на всички Ваши запитвания.

Оптимизираният Единен портал за електронно правосъдие е разработен по проект „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“.

Възложител: Висш съдебен съвет на Република България
Разработчик на системата: Информационно Обслужване АД