Дело № 28172 2023

Частно гражданско дело

Инициираща страна
Инспекторат на ВСС
Ответна страна
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146197
Съдебен състав
142 състав