Дело № 28178 2023

Частно гражданско дело

Инициираща страна
ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ - "ПРОФОН" Сдружение
Ответна страна
САВОРЕ Фондация
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА РАЧЕВА ЯНЕВА
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146435
Съдебен състав
144 състав