Дело № 28177 2023

Гражданско дело

Инициираща страна
М.С.А.
Ответна страна
Х.К.Ф.
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
ДАНИЕЛА ЕВТИМОВА ПАВЛОВА РАДЕВА
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146386
Съдебен състав
158 състав