Дело № 28176 2023

Частно гражданско дело

Инициираща страна
ТД НА НАП СОФИЯ-ГРАД (0000002100 )
Ответна страна
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПОПОВА
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146325
Съдебен състав
138 състав