Дело № 28167 2023

Частно гражданско дело

Инициираща страна
Инспекторат на ВСС
Ответна страна
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146123
Съдебен състав
156 състав