Дело № 28155 2023

Частно гражданско дело

Инициираща страна
Инспекторат на ВСС
Ответна страна
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПОПОВА
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146120
Съдебен състав
138 състав