Дело № 28175 2023

Частно гражданско дело

Инициираща страна
Инспекторат на ВСС
Ответна страна
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА РАЧЕВА ЯНЕВА
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146200
Съдебен състав
144 състав