Дело № 28161 2023

Частно гражданско дело

Инициираща страна
Инспекторат на ВСС
Ответна страна
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА КОЛЕВА
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146020
Съдебен състав
55 състав