Дело № 28158 2023

Частно гражданско дело

Инициираща страна
Инспекторат на ВСС
Ответна страна
Съд
Софийски районен съд
Съдия докладчик
НОРА ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА
Дата на образуване
25.05.2023
Входящ номер
146018
Съдебен състав
145 състав