Дело № 148 2008

Административно наказателно дело

Инициираща страна
Ответна страна
Съд
Районен съд - Мадан
Съдия докладчик
Динко Хаджиев
Дата на образуване
30.12.2008
Входящ номер
Съдебен състав