Дело № 2134 2023

Въззивно гражданско дело

Инициираща страна
СОФИЙСКА ВОДА АД
Ответна страна
Съд
Софийски градски съд
Съдия докладчик
Александър Ангелов
Дата на образуване
22.02.2023
Входящ номер
16733
Съдебен състав
ЧЖ-I-З